ÚVOD

Vítejte na stránkách spolku Svobodné Hradce

Spolek Svobodné Hradce byl založen v předvečer 100. výročí vzniku republiky, dne 27.10.2018. Prvním oficiálním počinem bylo slavnostní vysazení lípy včetně umístění pamětní destičky. Ruce k dílu přiložili všichni zakládající členové spolku.

Naším cílem je více stmelit občany, zlepšit vzájemné vztahy a zapojit aktivní lidi do pořádání kulturních, sportovních i dalších akcí a zároveň se vzájemně lépe poznat.

Na tomto se může podílet každý iniciativní zájemce, nejen občan s trvalým pobytem, ale i chataři a další nadšenci, kterým se naše vesnice líbí, myslí to s ní dobře a chtějí se zapojit do činnosti spolku.

Pokračovat chceme i v tradičních akcích. Rozsvěcení vánočního stromečku a zpívání koled, rybářské závody, dětské odpoledne s pečením buřtů, společné výlety, silvestrovská setkání a vítání nového roku. Do budoucna plánujeme i některé novinky. O aktuálním dění se dočtete na našich stránkách a na letáčku na vylepovací ploše vedle obecního úřadu.