1. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLKU A SÁZENÍ LÍPY

Zveme všechny členy Spolku i další občany obce , kteří mají chuť si s námi připomenout 101. výročí založení republiky a 1. výročí Spolku na neděli 27.10. v 17 hodin k „republikové lípě“ u domu č. 32.

Následovat bude VÝROČNÍ SCHŮZE ve „Vorlovně“ na téma organizace a další směřování Spolku.

Body schůze: Aktivity v uplynulém roce, hospodaření spolku, plán akcí na další rok činnosti.

Rádi vás všechny uvítáme!