1. VÝROČNÍ SCHŮZE SPOLKU

V neděli 27.10. v podvečer se sešli skalní členové Spolku Svobodné Hradce u námi vloni zasazené „republikové lípy“, aby si připomněli 101.výročí založení samostatného státu a zároveň 1. výročí založení spolku.

Po slavnostním okamžiku a zpěvu státní hymny proběhla i výroční schůze, kde jsme zhodnotili roční fungování spolku,které akce se líbily nejvíce a o co především mají členové zájem.

V dalším období bude zřízena datová schránka pro lepší komunikaci nejen s obcí, ale i s dalšími úřady. Dohodli jsme se i na větší spolupráci s okolními obcemi a to nejen ve volnočasových aktivitách, chceme se více dozvědět i o práci místních hvězdářů, která si zaslouží pozornost nejen místních a je třeba ocenit a více zviditelnit jejich nesmírně záslužnou a zajímavou práci i formou přednášek a plánovaných pozorování pro všechny zájemce. Ocenili bychom i větší komunikaci ze strany místního zastupitelstva ( proto budeme častěji chodit na schůze, mít možnost vyjádřit se k dění v obci).

Všichni jsme obyvateli Hradců, proto nechceme život zde rozdělovat, chceme spolupracovat a společně obec zvelebovat, bez zbytečných rozporů a upřednostňování osobních zájmů.