POZVÁNKA

Přijměte pozvání na krátké setkání a bilancování uplynulého roku. 

Popřání si zdraví a štěstí do nového roku.

Obecní úřad Hradce, 1.1. 2023 v 00:15 (tedy 15 minut po půlnoci)

Každý s sebou skleničku a třeba nedopitou lahvičku.

Spolek svobodné Hradce

Vážení Spolkaři a přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání u naší spolkové lípy v den výročí republiky, založení spolku a vzpomínku na Zdeňku a Jardu.

Setkání se uskuteční 28.10. v 18:00 u lípy.

Hrnečky s sebou. (svařák, punč, grog, čaj).

Těšíme se na Vás!

NA MÁJKU DO VORLOVNY!!!

Vážení Spolkaři,

po dohodě s Pavlem a Alčou jsme se společnými silami rozhodli uspořádat obvyklou oslavu PÁLENÍ ČARODEJNIC 30.4.od 18 hodin. Zajištěno bude občerstvení. Máme pozvané i skvělé muzikanty kytaristy a kapelu DRC

 Těšíme se na vás! Svou účast prosím závazně potvrďte, ať víme, kolik čeho nakoupit.

Zrušení akce

Vážení Spolkaři,

vzhledem k Vašim omluvám a neúčasti na rozsvícení stromku na obci, respektuji Vaše obavy o zdraví, které respektuji a proto ruším naše setkání u lípy dne 5.12.

Navrhuji nový termín 6.1.2022 na Tři krále, snad už bude lépe.

Všem Vám přeji hlavně zdraví, klidné Vánoce a vše nejlepší v novém roce!

S přáním všeho nejlepšího Iva Brabcová

Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu před obecním úřadem

Vážení Spolkaři,

reaguji na pozvání našeho p. starosty na 27.11. v 17 hodin na slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu před obecním úřadem. My tam budeme a rádi se s Vámi všemi potkáme na kus řeči.

Zároveň platí pozvání u naší lípy 5.12. v 17 hodin, tak, jak jsme se domlouvali.

Přeji Vám všem krásné dny ve zdraví a těším se na Vás všechny!

Iva Brabcová

Vážení Spolkaři i občané obce Hradce

srdečně Vás všechny zveme na oslavu 3. výročí založení Spolku u naší Lípy republiky a oslavu 103. výročí založení republiky. Sejdeme se u nás v 17 hodin ve středu 27.10. Prosím Vás všechny o potvrzení účasti a přineste si vlastní hrníček na nápoje. Občerstvení zajistím, kdo bude chtít přiložit k dílu, nebude na škodu. Chceme s Vámi všemi probrat i působení Spolku a dalších akcí, proto prosím o co největší účast. Děkuji a všechny Vás ráda uvidím!

Iva Brabcová

První poprázdninové odpoledne pro děti

Vážení Spolkaři,

v sobotu 4.9. od 14.00 proběhne u nás na zahradě První poprázdninové odpoledne pro děti s hrami a úkoly. Kostýmy vítány, ale i civil a pomoc se počítá. Cca v 17.00 bude schůze Spolku tamtéž. Žádám o potvrzení účasti kvůli občerstvení. Kdo nepotvrdí, moc se nenají a nenapije. Rozpočet je jen v rámci fondu.

 Těšíme se na Vás! Za Spolek Iva a Ivo Brabcovi

Dětský den 2021

Pohádkový les 12.6. Kvítkovice- sv. Vít

Doprava Kaliště-Kvítkovice: do Kvítkovic je objednaný minibus 20 osob. První spoj ve 13 hodin Z Kališť. Zastaví se v Lipí a v Habří. Druhý spoj ve 13:30. Odvoz od sv. Víta po divadle cca 18hodin. Soukromá doprava: parkování v Kvítkovicích u kravína a u Víta na louce

Start v Kvítkovicích u dětského hřiště od 13 h. do 14:30. Skupinky dětí po 5 minutách (popř operativně měnit. Zařídit občerstvení na startu a vyplnit čas při čekání na startu. Dětem budou vydávány kartičky pro potvrzení splněných úkolů, zároveň bude doplňována na stanovištích šifra, která bude sloužit k vydání pokladu na konci stesky.

Ke startu u dětského hřiště bude třeba vytvořit směrovky z návsi.

Cesta bude natrasovaná, aby se předešlo bloudění. Počet stanovišť bude podle možností 6-8. Konec stezky je sv. Víta. Poslední děti by měli dorazit V 16 hodin (rezerva). Děti budou třeba zabavit u sv Víta zde budou Myslivci se střelbou, malování na obličej, jízda na koni, pečení špekáčků. V 16:30 hodin divadlo pro děti.

Občerstvení u Víta bude zajištěno hasiči z Habří. Limonády pro děti zdarma. Špekáčky bude pomáhat péct omladina z Lipí (převlečení za čerty), zmrzlinu Jarka Jurků

V 18 hodin konec akce

Večer posezení u ohně s muzikou

Zařídit stany (              ), muzika( Zboud), odpady třídění(             ), dřevo na oheň(                ), klacky na buřty(  Čemba) , kartičky pro děti( Barča) , pytlíky na dobroty, označení pohádkové cesty, ceny na závěr, plán pohádkové cesty, plakáty, zmrzlina(Wawra)

Příprava DD

Nástupní stanoviště dětské hřiště Kvítkovice

Čemba, Ilča, Simona, Eliška

Stanoviště po cestě

  • Hradce Indiáni

  • Lipí, Myslivec a Karkulka

  • Lipí, Pat a Mat

  • Kvítkovice

  • Habří

  • Kaliště

  • Myslivci střílení

Výstupní stanoviště sv Vít
               čarodějnice bude pomáhat dětem rozluštit tajenku, kterou děti obdrží na jednotlivých                                                               stanovištích.
              Skřítek Hakvíkalík. Za rozluštěnou tajenku bude vydávat poklad z truhly.

+ Zábavní stanoviště, jízda na koni, sportovní vyžití, malování na obličej, pečení špekáčků, lukostřelba (Kamil Bireš a Zboud) zmrzlina Jarka Jurků, od 16:30 divadlo studna Čertovská pohádka

Pokud možno všichni v pohádkových kostýmech i mimo stanoviště včetně realizačního týmu

Májka 2021

Vzhledem k nekončícím a stále chaotičtějším opatřením naší vlády a i  k respektu a úctě k Vašemu zdraví, Vám všem bohužel musím sdělit, že nebudu organizovat letošní Filipojakubskou noc ( májku, či chete-li čarodějnice). Vím, že je to už druhým rokem, ale bohužel nemohu jinak. Nikoho z Vás nechci ohrozit. Nevím, jak bude fungovat obec nebo „Vorlovna“, komunikace není.

Rozhodně se setkání s Vámi všemi nezříkám! Bude fajn, když to situace dovolí, setkat se  během května nebo června, klidně u nás na zahradě. Ohniště máme funkční, míst na sezení také dost a občerstvení zajistím tak, aby byli všichni spokojeni. Termín včas upřesním.

Vzhledem k tomu, že jsme se opravdu hodně dlouho nemohli potkat a nemohli organizovat vůbec nic, roční členské příspěvky pro letošek nebudou.

Ozvu se a moc se těším na setkání!

Za Spolek Iva Brabcová

Vážení Spolkaři,

po delším odmlčení, způsobeným známými důvody, rušením akcí a zákazem shromažďování se Vám opět ozývám. Vzhledem k současné situaci a dovolenkovým aktivitám, kdy se vše rozjíždí jen pomalu a opatrně, bych Vás chtěla informovat o budoucích aktivitách. Od 31.7. do 3.8. proběhne na naší zahradě 4. ročník Indiánského léta, letos v menším počtu, než vloni. Jde o akci především pro děti, ochotní dospělí mohou být nápomocní při organizaci a hrách. 3.8. za účasti dospěláků plánujeme splutí kousku Vltavy ze Zlaté Koruny do Boršova. Jde o více, než půldenní výlet zakončený rozlučkou u nás. (Případnou účast prosím hlaste předem, budeme potřebovat zajistit lodě). Náklady si hradí účastníci individuálně. Další domluvenou akcí se spolkem Lipí, je odložený dětský den, který bude spojený s drakiádou dne 19.9. Plánováno je i dřívější setkání na organizaci této akce, kterou jsme si při posledním setkání odsouhlasili. O termínu Vám dám vědět a budu ráda, když se zúčastní alespoň část z Vás, Máme zajistit jedno pohádkové stanoviště (kreativita a fantazie z Vaší strany je vítána!). Dejte prosím včas vědět o své účasti. Děkuji za Vaši pozornost a těším se na setkání! Za Spolek Svobodné Hradce zdraví Iva a Ivo Brabcovi