ÚVOD

Vítejte na stránkách spolku Svobodné Hradce

Pozastavení činnosti spolku Spolek Svobodné Hradce z.s.

Členská schůze spolku rozhodla na svém zasedání dne 25.4.2024 o pozastavení činnosti spolku, a to z důvodů:

1/ Nenaplňování cíle spolku dle stanov, čl. III. odst. 1., kdy konstatovala, že Obec Hradce v čele se zastupitelstvem plně a kvalitně nahrazuje cíle spolku a jeho činnost.

2/ Neplnění povinností členů spolku dle čl. V. „Práva a povinnosti člena“ odst. 1. a 2. zejména pak neplacení členských příspěvků.

3/ Neustálé výpady a slovní urážky proti předsedkyni spolku ze strany opozičních zastupitelů. Schůze konstatovala, že je dobrovolná činnost spolku těmito urážkami dehonestována.

Spolek dle našeho názoru pozbývá účelu. V současné době je jeho činnost plně nahrazena konáním Obce Hradce, se kterou spolupracujeme.

Tyto webové stránky budou odstraněny z veřejného prostoru k 31.5.2024.

Děkujeme všem aktivním členům za spolupráci.